درباره ما

YANA ELECTRIC

موتور های الکتریکی یکی از مهمترین محرک های برق در کارکردهای روزمره ی ما با محصولات مختلف هستند.این قطعات به شدت به میزان جریان عبوربرقی که از انها عبور میکند حساس هستند و در صورتی که جریان عبوری از انها از حد معینی بالاتر باشد احتمال ایجاد اختلال در کارکرد بالاست.این اختلال میتواند منجر به سوختن موتور نیز شود
برای جلوگیری ازوقوع چنین اتفاقی محصولات مختلفی در بازار وجود دارند از جمله بیمتال ها و کنترل بارها
کنترل بار یانا الکتریک با توجه به مزایایی که نسبت به سایر بی متال ها و کنترل بار ها دارد میتواند از صدمات به الکتروموتور ها الکترو پمپ ها ژنراتور ها و سایر تجهیزات سه فاز و تکفاز جلوگیری کند

تنظیم کنترل بار یانا الکتریک
ولوم امپر جهت تنظیم بر روی امپر دلخواه و مورد نیاز برای فرمان قطع در برابر اضافه جریان به عنوان مثال الکتروموتوری با جریان خروجی ۴۰ امپر نامی با ضریب ۱۰ درصد امپر را نزدیک عدد۴۵ میگذاریم تا در صورت اضافه جریان بعد از تایم تنظیم شده فرمان قطع دهد
در صورت نداشتن امپر متر یا نداشتن اطلاع از جریان نامی مصرف کننده ولوم امپر را خلاف عقربه های ساعت میچرخانیم تا چراغ fult دستگاه روشن شود این به معنی مقدار جریان عبور میباشد که بعد از روشن شدن led عدد مصرف کننده را روی دستگاه میبینیم و بعد با ضریب مورد نیاز امپر را تنظیم میکنیم
ولوم قطع کننده ثانیه از /۲۵ بیست و پنج صدم ثانیه تا ۲۵ ثانیه بنا به دلخواه یا نیاز فرمان قطع تنظیم شود
که در صورت دوفاز شدن بدون توجه به تایمرقطع دستگاه به صورت خودکار کمتر از یک ثانیه فرمان قطع میدهد